AYUDA 2021 – ADDITIONAL BENEFICIARIES

PARTIYAL na listahan ng mga karagdagang benepisyaryo para sa Ayuda 2021.

 

Click here to download the BATCH 1 of the additional beneficiaries of Ayuda 2021.

     – Updated April 29, 2021 – 9:44 PM

additionals202104292115

 

Click here to download the BATCH 2 of the additional beneficiaries of Ayuda 2021.

     – Updated April 30, 2021 – 10:40 PM

additionals202104302222BATCH2

 

Click here to download the BATCH 3 of the additional beneficiaries of Ayuda 2021.

     – Updated May 03, 2021 – 09:25 PM

additionals202104302222BATCH3

 

Click here to download the BATCH 4 of the additional beneficiaries of Ayuda 2021.

     – Updated May 04, 2021 – 09:54 PM

additionals202104302222BATCH4

 

Click here to download the BATCH 5 of the additional beneficiaries of Ayuda 2021.

     – Updated May 04, 2021 – 09:54 PM

additionals202104302222BATCH5