AYUDA 2021 – PARAÑACASH ADDITIONAL BENEFICIARIES

Ang mga sumusunod ay ang mga kuwalipikadong PARAÑA-CASH beneficiaries na makakatanggap ng ayuda thru their EON cards: 

  – May 24, 2021

 

AYUDA-2021-PARANACASH-ADDITIONAL-BENE-MAY-25