...
Paranaque City - ParanaquenYO: Bakuna para sa Young Ones (Ages 12 to 17)
Important to note that this is the pre-registration site of Paranaque City’s ParanaquenYO: Bakuna Para Sa Young Ones (Ages 12 to 17). You will be contacted for your schedule once the official guidelines has been released by the National Vaccine Operations Center (NVOC).
PRIORITY GROUP Loading...
PERSONAL INFORMATION
Please provide a last name.
Please provide a first name.
Please provide a middle name.
Please provide a Birthdate or Invalid age range
Please provide a Gender.
Please provide a Mobile Number.
One unique email per registrant
Please provide a email address.
Please provide a occupation.
Please provide a employee id.
Please provide School Name
NAME OF CONSENTING PARENT
Please provide a last name.
Please provide a first name.
Please provide a middle name.
RESIDENCE ADDRESS Loading...
Please provide a address.
Please provide a street.
Please provide a SUBDIVISION / VILLAGE
Please select Region
Please select District
Please select Municipality
Please select Barangay
Please socket_select Barangay
MEDICAL HISTORY Loading...
Please select Yes or No
Please select Yes or No
Please select Yes or None
Please select Comorbidity

ANG BRAND NG BAKUNA AY MALALAMAN LAMANG SA ARAW NG IYONG BAKUNA.

Ang bakuna na iyong matatanggap, sa pahintulot ng isang Emergency Use Authorization (EUA), ay naglalayong mapigilan na ikaw ay magkasakit ng COVID19. Tulad ng ibang mga gamot, walang bakuna na ganap na mabisa at maaaring ilang linggo pa ang lumipas bago makagawa ng panlaban ang iyong katawan na dulot ng bakuna. Para sa ilan, maari pa rin mahawa kahit nabakunahan na. Ngunit ang posibilidad na mauwi sa malalang sintomas o pagkakasakit ay lubos nang mas mababa kung mababakunahan.

Ang bakuna ay hindi magdudulot ng impeksyong COVID19. Dalawang beses kailangang mabakunahan (na may ilang linggong pagitan) upang maging mabisa. Kailangan pa rin sumunod sa mga Minimum Health Standards (gaya ng pagsuot ng mask, faceshield at paglalayo-layo kahit na nabakunahan na). Gaya ng ibang mga gamot, ang bakuna ay maaring may side effect. Karamihan dito ay banayad, bahagya at panandalian lamang. Hindi lahat ay magkakaroon nito.