PARAÑAQUE VIP – VACCINE IMMUNIZATION PROGRAM

(SOLAIRE – NAYONG PILIPINO FOUNDATION)

Narito ang listahan ng mga nagkapagrehistro para sa FIRST DOSE ng bakuna laban sa COVID-19 sa SOLAIRE-NAYONG PILIPINO FOUNDATION VACCINATION SITE na naantala ang schedule noong pansamantalang binigyan ng prayoridad ang pagbakuna ng SECOND DOSE sa nasabing vaccination site.